Berita

Buletin

PROGRAM HARI LADANG DEWAN UNDANGAN NEGERI KAWASAN PENANTI

DISEMPURNAKAN OLEH

Y.B. DATO' MANSOR BIN HAJI OTHMAN 

TIMBALAN KETUA MENTERI 1 PULAU PINANG

TARIKH : 4 DISEMBER 2011

TEMPAT : KAMPUNG TERUS, PENANTI SEBERANG PERAI TENGAH