Pengumuman

PERMOHONAN KURSUS ANJURAN JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG SECARA ATAS TALIAN

Bagi meningkatkan lagi mutu penyampaian perkhidmatan Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang kepada masyarakat, setiap kursus anjuran Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang bolehlah dipohon secara atas talian melalui pautan Sistem e-Kursus Tani Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang .