Teknologi Tanaman

Farmers' Group Projects (In The Malay Language Only)

Projek kelompok merupakan pendekatan pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian. Tujuan pembangunan projek ini ialah untuk mengoptimumkan penggunaan sumber bagi meningkatkan pengeluaran ladang dan seterusnya meningkatkan pendapatan petani.

Sehingga kini terdapat 228 projek kelompok telah beroperasi dengan keluasan bertanam 17,823.70 ha (CHE ). Bilangan petani yang terlibat pula adalah seramai 7733 orang.

Terdapat sebanyak 15 kategori komoditi yang diusahakan secara berkelompok termasuklah buah, bunga, cendawan, kelapa sawit, kelapa, koko, komoditi lain, padi, rempah, sayur, tebu, tembakau dan tanaman singkat masa.

Ciri-ciri Projek Kelompok
-Meliputi kawasan tertentu
-Dianggotai oleh sekurang-kurangnya 3 keluarga petani.
-Mempunyai satu jawatankuasa
-Bilangan komoditi yang terlibat boleh melebihi satu
-Kelompok merupakan satu unit pengeluaran.

Daerah
Bil Kelompok
Luas Fizikal ( ha )
Bil Ahli Kelompok
Barat Daya
35
898.54
671
Seb.Perai Selatan
51
2,111.50
1,852
Seb. Perai Tengah
40
1,593.06
1,187
Seb. Perai Utara
94
6,070.25
3,983
Timur Laut
8
67.09
40
Jumlah
228
10,740.44
7,733