Pencapaian Piagam Pelanggan

 
 
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JULAI 2020
BILPIAGAM PELANGGANCAPAITIDAK CAPAI
BIL        %   BIL%
1
Mengirim Laporan Siasatan Tanah (Permohonan Ubah Syarat Tanah) kepada pihak Pejabat Daerah dan Tanah dalam tempoh 28 hari selepas permohonan diterima.
18
100
0
0
2
Menghantar Laporan Siasatan Tanah (Permohonan Senjata Api) kepada pihak polis dalam masa 21 tahun selepas permohonan diterima.
4
100
0
0
3
Memaklumkan keputusan permohonan mengikuti kursus di pusat latihan pertanian dalam tempoh tujuh hari bekerja melalui e-kursus tani sebelum tarikh kursus yang dipohon jika permohonan diterima dalam masa 14 hari sebelum kursus bermula.
0
0
0
0.00
4

Membalas setiap surat dan emel yang diterima dalam tempoh tiga hari bekerja.

 

156
94.00
10
10.00