Pencapaian Piagam Pelanggan

 
 
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JUN 2018
BILPIAGAM PELANGGANCAPAITIDAK CAPAI
BIL        %   BIL%
1
Menghantar Laporan Siasatan Tanah (Permohonan Ubah Syarat Tanah)kepada pihak Pejabat Daerah dan Tanah dalam tempoh 28 hari bekerja setelah permohonan diterima.
78
93.98
5
6.02
2
Menghantar Laporan Siasatan Tanah (Permohonan Senjata Api) kepada pihak polis dalam tempoh 21 bekerja setelah permohonan diterima.
5
83.33
1
16.67
3
Memaklumkan keputusan permohonan mengikuti kursus di pusat-pusat latihan pertanian dalam tempoh tujuh hari bekerja melalui e-kursus tani sebelum tarikh kursus yang dipohon sekiranya permohonan diterima dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum kursus bermula.
0
0
0
0.00
4

Membalas setiap surat dan emel yang diterima dalam tempoh tiga hari bekerja.

 

115
92.00
10
8.00