Pengumuman

TAWARAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM SIJIL PERTANIAN DI INSTITUT PERTANIAN SEMENANJUNG MALAYSIA SESI 2018/2020

Untuk makluman, tawaran untuk mengikuti program Sijil Pertanian di Institut Pertanian Semenanjung Malaysia bagi sesi 2018/2020 telahpun dibuka bermula dari 25 Februari 2018 Hingga 19 Mac 2018. Permohonan bolehlah dibuat secara atas talian menggunakan browser Internet Explorer Version 7 (IE7) ke atas sahaja di pautan http://www.agris.doa.gov.my/agrismigrate/latihan/ipsm/carian_pelanggan.cfm?online=1