Teknologi Tanaman

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Oktober 2014

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OKTOBER 2014
BILPIAGAM PELANGGANCAPAITIDAK CAPAI
BIL        %   BIL%
1
Menghantar Laporan Siasatan Tanah (Permohonan Ubah Syarat Tanah)kepada pihak Pejabat Daerah dan Tanah dalam tempoh 28 hari bekerja setelah permohonan diterima.
128
91.42
12
8.58
2
Menghantar Laporan Siasatan Tanah (Permohonan Senjata Api) kepada pihak polis dalam tempoh 21 bekerja setelah permohonan diterima.
7
77.77
2
22.23
3
Memaklumkan keputusan permohonan mengikuti kursus di pusat-pusat latihan pertanian dalam tempoh tujuh hari bekerja melalui e-kursus tani sebelum tarikh kursus yang dipohon sekiranya permohonan diterima dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum kursus bermula.
150
100
0
0.00
4

Membalas setiap surat dan emel yang diterima dalam tempoh tiga hari bekerja.

97
100
0
0.00