SKIM PENGESAHAN BENIH PADI SAH

Jabatan Pertanian telah mewujudkan Skim Pengesahan Benih Padi Sah bertujuan untuk memperakukan ketulenan genetik dan identiti varieti benih padi yang dikeluarkan oleh pengeluar bagi memastikan pesawah mendapat benih yang berkualiti sekaligus dapat meningkatkan Kualiti dan kuantiti hasil tanaman.