Pengembangan

" PENGEMBANGAN ADALAH TERAS PERKHIDMATAN KAMI "

Bersesuaian dengan teras perkhidmatan Jabatan ini, Wilayah Persekutuan Labuan telah diletakan dalam zon-zon perkhidmatan pengembangan pertanian di bawah Pegawai Pengembangan yang telah ditetapkan:-

 

Dalam memastikan pelaksanan Sistem Pengembangan Tekno Pertanian (SPTP) dijalankan dengan efektif dan sistematik, Jabatan Pertanian Labuan telah melaksanakan pengezonan kampung-kampung dibawah Pegawai Bertanggungjawab kepada zon masing-masing. Berikut merupakan senarai kampung mengikut Zon Perkhidmatan :

 

  1. Pengembangan Pertanian:-

STATISTIK

BILANGAN

Bilangan kampung

27 kampung

Bilangan kawasan pengembangan

1

Bilangan kawasan perkhidmatan

3 Zon, 1 IAT