Fungsi Bahagian Teknikal

 

FUNGSI BAHAGIAN TEKNIKAL :-

BAHAGIAN PENGURUSAN & PEMULIHARAAN SUMBER TANAH

 • Memberi khidmat siasatan tanah, gunatanah, dan pemuliharaan tanah
 • Menyediakan khidmat analisa tanah, tumbuhan, baja dan hasil pertanian
 • Menyedia maklumat berkaitan sumber tanah dan pemetaan gunatanah

BAHAGIAN BIOSEKURITI TUMBUHAN

 • Khidmat perlindungan tanaman
 • Penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976

BAHAGIAN INDUSTRI TANAMAN 

 • Membangunkan pakej teknologi tanaman padi, tanaman industri & komoditi berpotensi serta florikultur.
 • Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan nasihat kepada pengusaha tanaman.
 • Mengeluarkan dan membekalkan benih dan bahan tanaman berkualiti kepada pengusaha tanaman.
 • Menyediakan perkhidmatan skim pengesahan benih padi kepada pengeluar benih padi sah swasta.
 • Membangunkan pakej teknologi tanaman padi, tanaman industri & komoditi berpotensi serta florikultur.
 • Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan nasihat kepada pengusaha tanaman.
 • Mengeluarkan dan membekalkan benih dan bahan tanaman berkualiti kepada pengusaha tanaman.
 • Menyediakan perkhidmatan skim pengesahan benih padi kepada pengeluar benih padi sah swasta.

BAHAGIAN KEJURUTERAAN PERTANIAN

 • Khidmat perundingan teknologi kejuruteraan pertanian
 • Promosi teknologi kejuruteraan pertanian
 • Khidmat perolehan, pembaikan, penyelenggaraan dan pelupusan logistik
 • Pembangunan infrastruktur ladang dan sumber air.

BAHAGIAN  RACUN PEROSAK DAN BAJA

 • Penguatkuasaan Akta Racun Perosak 1974