Matlamat dan Strategi

MATLAMAT

  • Mewujudkan masyarakat tani yang progresif supaya mereka dapat menyertai secara aktif dalam arus pembangunan negara khususnya sektor pertanian.
  • Meningkatkan sumbangan sektor pertanian dalam ekonomi negara dengan menggalakkan dan memajukan tanaman-tanaman yang berdaya maju.

STRATEGI

  • Penekanan utama ialah ke arah penyediaan perkhidmatan pengembangan dan sokongan teknikal yang berkesan bagi mewujudkan masyarakat tani yang progresif dan komersil.
  • Penekanan adalah ke arah pembangunan komoditi yang berlandaskan pengurusan kelompok secara komersial dan penggunaan sumber-sumber yang sedia ada secara optima.
  • Langkah-langkah akan terus diambil untuk memesatkan perlaksanaan akta-akta pertanian iaitu Akta Racun Makhluk Perosak (1994) dan Akta Kuarantin Tumbuh-Tumbuhan (1976). Di samping itu Jabatan juga akan melaksanakan larangan-larangan mengenai Eksport di bawah Akta Kastam (1988).