Etika

ETIKA KERJA

 • Sentiasa menjaga imej dan nama baik perkhidmatan awam.
 • Sentiasa menjalankan tugas dengan penuh jujur, amanah dan saksama.
 • Sentiasa menolak segala bentuk rasuah dan memberi layanan sama rata kepada semua pelanggan.
 • Sentiasa mengutamakan kepentingan tugas dari kepentingan diri sendiri.
 • Sentiasa menepati waktu dalam menjalankan tugas.
 • Sentiasa memberi perkhidmatan yang mesra dan segera kepada pelanggan.
 • Jangan sekali-kali menerima wang/hadiah/keraian sebagai upah menolong mempercepatkan proses kelulusan.
 • Sentiasa memupuk semangat sebagai satu pasukan dan ingin membantu mana-mana pihak yang memerlukan bantuan dan sokongan.
 • Sentiasa mempercepatkan dan tidak melengahkan urusan bayaran kepada semua pihak yang berhak mendapat bayaran.
 • Sentiasa menunjukkan tahap profesionalisme dan kemahiran yang tinggi terutama kepada pelanggan Jabatan.
 • Sentiasa berusaha untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas.
 • Tidak menipu Jabatan dan pelanggan.
 • Sentiasa berjimat dalam pengurusan kewangan.
 • Sentiasa berbudi pekerti mulia dan mengelak dari berpakat atau memilih kasih dalam semua urusan perolehan.
 • Sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti kerja dan produktiviti Jabatan.