Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

  • Menghantar Laporan Siasatan Tanah (Permohonan Ubah Syarat Tanah) kepada pihak Pejabat Tanah dalam tempoh 28 hari bekerja setelah permohonan diterima.
  • Memaklumkan keputusan permohonan mengikuti kursus di Pusat-pusat Latihan Pertanian dalam tempoh 7 hari bekerja melalui e-kursus tani sebelum tarikh kursus yang dipohon sekiranya permohonan diterima 14 hari bekerja sebelum kursus bermula.
  • Menghantar Laporan Siasatan Tanah (Permohonan Senjata Api) kepada pihak Polis dalam tempoh 21 hari bekerja setelah permohonan diterima.
  • Membalas setiap surat dan e-mel yang diterima dalam tempoh tiga hari bekerja.