Maklumat Perangkaan Tanaman Mengikut Tahun

Keluasan Tanaman (Ha) Mengikut Jenis Tanaman dan Daerah Bagi Negeri Pulau Pinang

   
   
   
   
   
   
   
   
1365507713 bullet-purple  Maklumat Perangkaan Tanaman 2010
1365507713 bullet-purple  Maklumat Perangkaan Tanaman 2011
1365507713 bullet-purple Maklumat Perangkaan Tanaman 2012
1365507713 bullet-purple Maklumat Perangkaan Tanaman 2016
1365507713 bullet-purple Maklumat Perangkaan Tanaman 2017
1365507713 bullet-purple Maklumat Perangkaan Tanaman 2018