KETERANGAN AM

Nama Tempatan : Timun.
Nama Saintifik : Cucumis sativus Linn

Komposisi Nutrien :

Kandungan Amaun/100g
Protein 0.5 g
Karbohidrat 4.0 g
Kalsium  14.0 mg
Besi 0.2 mg
Fosforus 21.0 mg
Kalium 76.0 mg
Natrium 13.0 mg
Vitamin B1 0.03 mg
Vitamin B2 0.06 mg
Vitamin C 9.7 mg
Niacin 0.10 mg

KETERANGAN BOTANI

Batang :
Bersegi empat, kuat dan berbulu, panjang boleh mencapai 2.5 m .

Akar :
Sistem perakaran yang kembang meluas tetapi cetek .

Daun :
7 - 20 cm panjang, berkeadaan kasar dan lebar . Broadly ovate, Bentuk tiga segi bujur dan bercuping serta mempunyai daun yang panjang.

Bunga :
Besar dan berwarna kuning, petal berbentuk loceng, bergaris pusat 3-4 cm dan jenis monoecious .

Buah :
Bentuk bujur, buah muda berwarna hijau muda dan menjadi keperangna bila masak/tua .

Kultivar :

  Simpang Pulai
Hasil (tan/ha)  20 - 25
Mula berbunga (hari selepas tanam)    21 - 28
Mula pungut hasil (Hari selepas tanam)  31
Jangka hayat ekonomi (minggu)  10
Warna buah  Hijau tua

KEPERLUAN ASAS TANAMAN

Suhu :
18 - 35°C

Taburan hujan :
300 mm/musim

Jenis tanah :
Berbagai jenis tanah termasuk tanah gambut dan tanah berpasir

pH tanah :
4.8 - 6.5

AMALAN KULTUR

Penyedian Kawasan :
Kawasan dibajak dan digembur, batas dibentuk selebar 1.2 m dan tinggi 20-30 cm. Pengapuran dilakukan tidak kurang dari 14 hari sebelum menanam semasa pembajakan pada kadar 3-7.5 tan/ha (tanah gambut), 1-3 tan/ha (tanah BRIS) dan 3-5 tan/ha (tanah mineral).

Penanaman di ladang :
Jenis bahan tanaman                  : Biji benih
Keperluan biji benih                    : 1.3 - 1.4kg
Rawatan biji benih                      : Guna racun thiram pada kadar 3g/1000 g benih .
Jarak tanaman                           : 60 cm antara pokok 60 cm antara baris
Kepadatan tanaman                   : 21,333 pokok
Penjarangan                              : 1 minggu selepas menanam
Pemasangan junjung/penyokong : 2 minggu selepas menanam

Pembajaan :
Pembajaan yang disyorkan adalah seperti berikut :

Jenis Tanah Jenis Baja Kadar
(t/ha/musim)
Masa 
(Minggu lepas tanam)
Cara
      1. Bris
Rudua Tahi ayam
NPK12:12:17:2
10
1
-1 *
2, 4 & 6  4   
Gaul dalam tanah keliling pokok
Baging
Tahi ayam 
NPK12:12:17:2
20
1.5
-1 *
2, 4 & 6   
Gaul dalam tanah keliling pokok
      2. Bekas Lombong
Pasir Tahi ayam
NPK12:12:17:2
20
1.5
-1 * Gaul dalam tanah keliling pokok

* Satu minggu sebelum menanam

PENGURUSAN PEROSAK

Jenis Serangga/Penyakit Simptom Amalan Kultur Cara Kawalan
Kutu Daun
(Aphis gosgypii) 
Daun menjadi kerekot, bunga gugur dan buah terbantut.  - i. malathion
ii. dimethoate
iii. profenfos
iv. bendiocarb
Kumbang daun
(Aulacophora spp.) 
Daun dan akar rosak.  - i. malathion
ii. carbaryl 
Lalat buah
(Bactrocera spp.)
Terdapat lubang pada buah.   
Musnahkan buah-buah yang diserang. 
-
Kulapuk Downy
(Pseudoperonospora)
Terdapat bintik-bintik kekuningan
diatas daun.   
Musnahkan daun-daun yang diserang.    i. mancozeb
ii. cholorothalonil
Kulapuk berdebu
(Erysiphe cichoracearum)
Terdapat tompok-tompok
berdebu kelihatan di
permukaan daun. 
Musnahkan daun-daun yang diserang.  i. benomyl
ii. folpet
Lecuh anak benih
(Pythium sp.) 
Anak benih didapati layu dan mati.  - i. captan
Antraknos
(Colletorichum lindemuthianum) 
Bintik-bintik kehitaman pada
bahagian yang diserang. 
- i. thiram
i. maneb
i. mancozeb

KUTIPAN HASIL DAN PENGENDALIAN PASCATUAI

Masa kutipan hasil :
5 - 6 minggu selepas menyemai .

Hasil (kg/ha) :
20,000 - 25,000

Tempoh kutipan hasil :
60 hari

Cara memungut :
Buah dipetik dengan tangkainya .

Masa mengutip :
Pagi atau lewat petang.

Pengendalian hasil :
Pemilihan, penggredan dan pembungkusan.

EKONOMI PENGELUARAN

Kos Pengeluaran/ha RM 3,056 (Tenaga Keluarga)
RM 5,126 (Tenaga Upah)
Pendapatan Kasar/ha RM 8,800 (@ RM 0.40/kg)