Penerbitan

buletin tani

 

                          success

Pemeriksaan Tanah

KHIDMAT PEMERIKSAAN TANAH

Jabatan Pertanian Malaysia merupakan agensi utama yang memberi perkhidmatan siasatan tanah dan merupakan ‘custodian’ bagi maklumat tanah Negara. Cawangan Teknikal Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang memberi perkhidmatan siasatan tanah dan pemeriksaan tanah di lapangan atau kebun/ladang. Kaedah siasatan dan pemeriksaan tanah yang digunakan adalah kaedah fizikal.

 

Sejenis peralatan khas seperti pH Meter digunakan untuk mengetahui tahap keasidan tanah dan kesesuaian jenis tanaman. Keputusan nilai pH tanah dapat diketahui dengan serta merta.

 

Keputusan pemeriksaan dimaklumkan kepada petani/usahawan berdasarkan bacaan pH Meter berkaitan keadaan tanah dan kesesuaian tanah, jenis tanaman dan khidmat nasihat pelaksanaan projek pertanian yang akan dilaksanakan.

 

LAPORAN PERTANIAN BAGI PERMOHONAN PINDAH MILIK TANAH

Laporan ini diperlukan sekiranyan Agensi terlibat mengkehendaki pematuhan syarat khas atau syarat nyata seperti yang terdapat dalam geran tanah seorang pemilik tanah tersebut. Syarat-syarat khas atau syarat nyata yang terdapat pada geran tanah seperti 'The said land is demised herein expressly and only for the purpose of the cultivation of an agricultural crop economic value, ..The said land shall be cultivated, developed and maintained in accordance with good husbandry practice throught the whole period of tenure of this title'. Pemilik tanah mestilah mendapatkan pengesahan terhadap kepatuhan syarat-syarat tersebut di Jabatan Pertanian P. Pinang.

Courses and Training

KURSUS TEKNOLOGI TANAMAN

Kandungan akan dikemaskini.

Investment Consultation

KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PELABURAN

Jabatan Pertanian Labuan menyediakan khidmat perundingan dan pelaburan bagi petani, usahawan tani dan syarikat-syarikat yang berminat dalam sektor pertanian. Khidmat ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan perkara-perkara yang menyukarkan pelanggan dalam menjalankan perniagaan dan usaha dalam bidang pertanian.

Perundingan adalah merupakan satu kaedah pengembangan yang selalu digunapakai untuk memberi khidmat nasihat terutama mengenai peluang-peluang pelaburan dan kemudahan-kemudahan insentif kepada usahawan-usahawan dan pihak swasta. Golongan ini selalunya dikaitkan dengan keupayaan kewangan yang lebih kukuh, tahap pendidikan yang tinggi serta mempunyai pengalaman dan pendedahan yang luas mengenai sesuatu teknologi.

Antara khidmat nasihat dan perundingan pelaburan yang diberikan;

  1. Kajian daya maju projek pertanian.
  2. Kesesuaian  tanah dan agroiklim bagi pelbagai tanaman
  3. Pakej  teknologi  bagi pengeluaran pelbagai tanaman makanan dan industri,  yang meliputi; Agronomi tanaman dan lepas tuai komoditi pertanian, Sistem  pengairan ladang dan  kejenteraan  ladang dan Kawalan dan pengurusan, perosak dan penyakit tanaman.
  4. Kejuruteraan  bengkel  dan  peralatan, untuk  pembangunan  industri  kecil  dan  sederhana berasaskan  pertanian.
  5. Pembangunan  tapak  semaian  bagi  pengeluaran  benih  tanaman  buah-buahan,  koko, kopi, kelapa,  bunga-bungaan dan  tanaman  hiasan.
  6. Pembangunan tanah dan infrastruktur projek pertanian.
  7. Pemuliharaan tanah di kawasan pertanian berdasarkan garis panduan pembanguna pertanian di kawasan cerun.
  8. Pelancongan dalam pertanian.

Skim dan Persijilan

Amalan Pertanian Baik (APB)
Satu sistem pengurusan sumber di dalam pengeluaran pertanian secara baik dan lestari. Sistem ini dapat meningkatkan produktiviti ladang serta menghasilkan makanan yang selamat dan berkualiti dengan mengambilkira kebajikan, keselamatan dan kesihatan pekerja serta memelihara alam sekitar.


Malaysian Good Agricultural Practice (myGAP)
Satu skim pensijilan yang dirangka oleh Jabatan Pertanian pada tahun 2002 untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang mengamalkan APB berkonsepkan mesra alam sekitar, menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja bagi menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan sesuai dimakan. myGAP merupakan penjenamaan semula bagi menggantikan Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM). Skim ini dibangun berpandukan Malaysian Standard MS 1784:2005 Crop Commodities – Good Agricultural Practice (GAP)

Skim Organik Malaysia (SOM)
Skim pensijilan yang dibangunkan oleh Jabatan Pertanian bagi memberi pengiktirafan kepada ladang yang mengamalkan perladangan organik berpandukan Malaysian Standard MS 1529:2001 The Production, Processing, Labeling & Marketing of Plant Based Organically Produced Food.

Malaysian Organic (myOrganic)
Penjenamaan semula Skim Organik Malaysia (SOM) dalam memberi pengiktirafan kepada ladang yang diusahakan secara organik berpandukan Malaysian Standard MS 1529:2015 Plant-based organically produced foods-requirements for production, processing, handling, labelling and marketing (First Revision).

Pengeksportan komoditi pertanian ke luar negara terutama bahan-bahan tanaman memerlukan pengesahan Sijil Fitosanitasi (SF) dari negara pengeksport iaitu bebas daripada perosak/penyakit dan tanah, untuk tujuan ini maka Sijil Fitosanitasi adalah satu keperluan untuk pengeksportan.

Skim Perakuan Pensijilan Fitosanitasi Malaysia (Skim MPCA) diwujudkan oleh Jabatan Pertanian untuk membolehkan Pemilik Ladang/Tapak Semaian, Pusat Pembungkusan dan Kilang pemproses hasil pertanian yang telah diperakui dalam Skim MPCA ini boleh mendapatkan/memohon SF tanpa perlu pemeriksaan kuarantin & penyeliaan rawatan oleh pegawai pemeriksa kuarantin di premis pengeksport atau di pejabat pengeluar SF.

Premis yang menghasilkan komoditi untuk eksport yang diperakui dalam Skim MPCA adalah merupakan premis yang ada kawalan perosak/penyakit yang sistematik dan dalam keadaan terkawal status perosak/penyakit dimana pemilik sendiri akan menjalankan pemeriksaan dan mendokumenkan aktiviti perakuan fitosanitasi, yang lazimnya dijalankan sendiri oleh Pegawai Pemeriksa Kuarantin.


 

Pewasapan merupakan kaedah rawatan yang digunakan dengan meluas di kebanyakan negara dalam menghapuskan perosak dan penyakit hasil tanaman. Walau bagaimanapun, kaedah pewasapan terutamanya yang menggunakan gas methyl bromide (CH3Br) diketahui mempunyai kesan negatif terhadap alam sekitar. Pewasapan masih dianggap sebagai kaedah yang sesuai untuk menangani perosak dan penyakit hasil tanaman. Protokol Montreal masih lagi membenarkan penggunaan methyl bromide dalam aktiviti pewasapan, terutamanya dalam rawatan "pre shipment" dan kuarantin.

Banyak negara mengkehendaki komoditi-komoditi tertentu difumigasi sebelum dieksport. Sebagai bukti dan pengesahan bahawa komoditi-komoditi tersebut telah melalui proses pewasapan, negara-negara pengimport memerlukan syarikat pewasapan atau badan pelulus sesebuah negara mengeluarkan sijil pewasapan yang mengesahkan dengan lengkap bahawa rawatan tersebut telah dijalankan terhadap komoditi berkenaan.

Pewasapan yang tidak efektif akan memberikan impak yang negatif terhadap perdagangan eksport dan integriti hasil produk pertanian Malaysia dipersoalkan di peringkat antarabangsa.

Malaysia komited dalam menangani isu pewasapan kuarantin yang tidak efektif untuk tujuan eksport. Sehingga kini, Malaysia telah mewujudkan Skim Akreditasi Pewasapan (dikenali sebagai Skim) untuk syarikat pewasapan yang menjalankan rawatan pewasapan untuk eksport dalam memastikan bahawa segala keperluan dan syarat pewasapan dipenuhi seiring dengan standard bertaraf dunia yang digariskan dalam Australia Methyl Bromide Fumigation Standard (disebut sebagai Standard).

 Skim Perakuan Rawatan Haba Malaysia (MAHTAS) adalah satu program yang ditawarkan oleh Jabatan Pertanian kepada syarikat-syarikat penyedia rawatan haba yang berminat untuk menjalankan kerja-kerja rawatan kuarantin ke atas kayu pembungkus Wood Packaging Materials (WPM) mengikut kehendak-kehendak piawaian antarabangsa (WTO dan ISPM 15).